O lesním klubu

Na počátku byly kamarádky, které tráví nejraději svůj volný čas venku a aktivně. Spojuje je hlavně láska k přírodě, ke zvířatům a to samé předávají i svým vlastním dětem. A tak vznikl nápad, ze kterého se vyklubal náš Lesní klub Bajánek.


Bajánek je inspirovaný lesní mateřskou školkou a poskytuje plnohodnotné předškolní vzdělávání kvalifikovanými pedagogy. Není však zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává tedy od státu žádné pravidelné příspěvky. Děti v něm mohou absolvovat povinný rok předškolní docházky pouze v případě, že budou zapsané ve spádové či jiné mateřské škole spadající pod MŠMT na individuální vzdělávání, kde bude domluven způsob jejich přezkušování. O kvalitní přípravu na toto přezkoušení je v Bajánku postaráno.

Proč lesní klub Bajánek?

  • Učení prožitkem a všemi smysly, příroda je tím nejrozmanitějším dětským hřištěm bez pevných bariér a plotů, které se nikdy neokouká a stále se mění. Tvořivosti a fantazii se zde meze nekladou.
  • Zdraví, celodenní pobyt venku je ta nejlepší prevence onemocnění a podporuje rozvoj imunity. Častý pobyt v přírodě také podporuje psychickou a fyzickou odolnost dětí.
  • Samostatnost a spolupráce, děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě i druhým, stejně tak k okolní přírodě. Rozvíjí tak přirozeně schopnost vzájemné spolupráce a ochota vzájemně si pomáhat.
  • Myslíme a jednáme ekologicky, minimalizujeme ekologickou zátěž provozu klubu a vedeme děti k šetrnosti k přírodě.