Pravidla bezpečnosti

Jelikož se řídíme konceptem učení se prožitkem, necháváme děti přijít přirozeně do kontaktu s tzv. bezpečným rizikem. Přináší to hlavně zjištění, že existuje ve světě také riziko a učí se tím, jak se těmto novým výzvám postavit. Posiluje v dítěti sebedůvěru a posouvá tím hranice. I přesto je však potřeba dodržovat pravidla, která jsou prospěšná nám i okolí.

Pravidla Bajánku

 • Jsem vždy na dohled a doslech svých průvodkyň, na zavolání jménem vždy odpovím
 • Z lesa neodcházím s cizími ani se známými lidmi
 • Nové neznámé věci v lese nejdříve zkoumám pohledem, případně klacíkem
 • V lese nikdy nic neochutnávám, nejdříve se vždy poradím s průvodkyněmi
 • S klacíky neběhám a při hře s nimi dávám pozor na své okolí
 • V lese se chovám ohleduplně k prostředí, svojí přítomností nevyrušuji ostatní obyvatele lesa, rostliny a živé větve nechávám růst
 • Odpadky do lesa nepatří, vše si odnáším sebou
 • V zázemí klubu dodržuji pořádek (každá věc má své místo)
 • Nikdy neopouštím zázemí chatičky a jejího okolí (oplocenou zahradu) bez souhlasu pedagoga/ průvodkyně
 • Během oběda sedím v klidu u stolu, sladkosti do klubu nepatří
 • Respektuji přání a potřeby druhých (před připojením ke hře se zeptám, nebereme si vzájemně věci)
 • Neshody řeším nenásilně, domluvou, snažím se vyjádřit své pocity

Se skupinou dětí jsou v terénu vždy 2 dospělé osoby. Průvodkyně absolvovaly kurz první pomoci se zaměřením na děti. Vždy mají k dispozici plně vybavenou lékárničku a mobilní telefon s telefonními čísly rodičů a záchranných složek.