Spolupráce s rodiči

Lesní klub vytváříme spolu s rodiči jako zodpovědnou a rozumnou variantu předškolního vzdělávacího zařízení založenou na denním fungování v přírodě. Děti i jejich rodiče jsou pro nás partnery a jejich zapojení do společných klubových akcí je nedílnou součástí školního roku. 

Rodiče informujeme o vývoji dítěte minimálně 1× za rok formou individuálních schůzek s průvodkyněmi.

Zapojení rodičů aneb jak nám můžete pomoci:

  • individuální a firemní sponzorství – dle Vašich možností 
  • pomoc při přípravě slavností a komunitních akcí
  • dobrovolná účast na sezónních brigádách (podzimní a jarní)
  • ceníme si materiální či jiné výpomoci 

Slavnosti roku

Slavnosti roku jsou velice důležité pro uvědomění koloběhu celého roku. Pro děti slouží jako orientace v čase a pro lepší pochopení střídání jednotlivých ročních období a základních lidských hodnot. Na vybrané slavnosti jsou vítáni rodiče i přátelé a jsou tak důležité pro sblížení celé komunity.

Společně tedy pro děti a s dětmi připravujeme nejrůznější slavnosti během celého roku (Svatováclavská, Martinská, Adventní a Vánoční, Tříkrálová, Masopustní, vynášení Morany, Májová slavnost, otvírání studánek a další..). Důležité jsou pro nás i oslavy narozenin dětí v klubu.