Provoz a ceník

Provozní doba klubu

  • Každý všední den 8-15 hod.
  • Některé dny v týdnu navazují od 15 hod. dobrovolné kroužky (více o kroužcích zde)
  • Maximální denní kapacita klubu je 12 dětí
  • Každý den jsou přítomny dvě průvodkyně
  • Klub je otevřen od září do června, během července a srpna probíhají příměstské letní tábory pro děti 6 – 14 let.
  • Rodiče jsou informováni na začátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech

Výše příspěvku

Celodenní pobyt 8.00 –15.00
5 dní v týdnu6 600 Kč / měsíc
4 dny v týdnu6 000 Kč / měsíc
3 dny v týdnu4 800 Kč / měsíc
2 dny v týdnu3 600 Kč / měsíc

V ceně jsou promítnuty náklady na zázemí klubu, vybavení pro provoz zázemí, materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (možnost kdykoli doplnit tekutiny ze zdrojů klubu), pojištění a mzda pedagogů.
Po domluvě lze upravit docházku dle individuální potřeby rodičů. Cena při nepravidelné či nárazové docházce (pouze jeden den v týdnu) činí 600 kč/ den.
Platba účastnického příspěvku probíhá vždy do 20. dne předchozího měsíce ve prospěch účtu 2501890506/2010. (Platba za měsíc září tedy probíhá do 20.srpna.) Po nezaplacení v řádném termínu není možné dítě následující měsíc do klubu přijmout.
V cenách docházky není zahrnuto stravné.

Stravování

Děti si nosí vlastní dopolední a odpolední svačinu a pití v lahvičce. Pití dětem doplňujeme do lahviček průběžně dle potřeby. Oběd je zajištěn.
Cena stravného za jeden oběd je 66 Kč.

Režim a program dne

8:00-9:00příchod dětí a volná hra s nabídkou tvořivých aktivit
9:00-9:30ranní zahajovací kruh, přivítání s maskotem Bajánkem, odchodová klubová říkanka
9:30-12:00 odchod do lesa nebo ke zvířátkům, dopolední tematický program, volná hra, svačina na místě, návrat zpět do zázemí na oběd
12:00-13:00 hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě (v 13 hod.)
13:00-14:00poobědový odpočinek v zázemí, čtení pohádky, klidové aktivity, individuální program pro předškoláky
14:00-15:00 svačinka, volná hra v zázemí klubu a jeho okolí
15:00 vyzvedávání dětí

Dokumenty Lesního klubu Bajánek

Provozní řád – volně k nahlédnutí v zázemí klubu.