Provoz a ceník

Provozní doba klubu

  • Každý všední den 8-16 hod.
  • Maximální denní kapacita klubu je 12 dětí
  • Každý den jsou přítomny dvě průvodkyně
  • Klub je otevřen od září do června.
  • Rodiče jsou informováni na začátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Výše příspěvku

Celodenní pobyt 8.00 –16.00
5 dní v týdnu7 300 Kč / měsíc
4 dny v týdnu6 600 Kč / měsíc
3 dny v týdnu5 300 Kč / měsíc
2 dny v týdnu4 000 Kč / měsíc
Cena je platná od 1. 9. 2023.

V ceně jsou promítnuty náklady na zázemí klubu, vybavení pro provoz zázemí, materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (možnost kdykoli doplnit tekutiny ze zdrojů klubu), mzda pedagogů a průvodců.
Po domluvě lze upravit docházku dle individuální potřeby rodičů. Cena při nepravidelné či nárazové docházce (pouze jeden den v týdnu) činí 700 kč/ den.
Platba měsíčního poplatku probíhá vždy do 20. dne předchozího měsíce ve prospěch účtu 2802584529/2010. (Platba za měsíc září tedy probíhá do 20.srpna.) Po nezaplacení v řádném termínu není možné dítě následující měsíc do klubu přijmout.
V cenách docházky není zahrnuto stravné.

Stravování

Stravné zahrnuje vždy polévku a hlavní jídlo. Děti si nosí vlastní dopolední a odpolední svačinu a pití v lahvičce. Pití dětem doplňujeme do lahviček průběžně dle potřeby.

Režim a program dne

8:00-9:00příchod dětí a volná hra s nabídkou tvořivých aktivit
9:00-9:30ranní zahajovací kruh, přivítání s maskotem Bajánkem
9:30-10:00svačina
10:00-12:30 odchod do lesa nebo ke zvířátkům, dopolední tematický program, volná hra
12:30-13:00 hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě (v 13 hod.)
13:00-14:00poobědový odpočinek v zázemí, čtení pohádky, klidové aktivity, individuální program pro předškoláky
14:00-15:00 svačina, nabídka tvořivých nebo hudebních aktivit
14:30-16:00volná hra v zázemí klubu a jeho okolí, vyzvedávání dětí

Dokumenty Lesního klubu Bajánek

Provozní řád – volně k nahlédnutí v zázemí klubu.