Voňavý barevný les, přilehlý rybník plný zajímavých rostlin a zvířat, zelené louky a na nich pasoucí se ovečky a koně..to jsou místa plná nových poznání a zážitků, která čekají na malé průzkumníky z Lesního klubu Bajánek. Tak pojďte objevovat s námi!

Co nabízíme:

  • Hraní a učení v přírodě a s přírodou v duchu mateřských lesních škol
  • Rozvoj a výchova dětí od 3 do 6ti let
  • Malý kolektiv dětí – maximálně 12 dětí ve skupině
  • Kvalifikované průvodkyně plné porozumění
  • Zázemí školky v zateplené jurtě
  • Možnost návazných kroužků pro vaše děti (jezdecký kroužek pro nejmenší, keramika, angličtina, výtvarná dílna)

Laskavost a respektující přístup je pro nás zásadní. Každé dítě vnímáme individuálně a bereme ohledy na jeho aktuální potřeby. Děti vedeme k rozvoji jejich osobnosti a individuality s úctou k přírodě, k sobě i svému okolí. K tomu nám dopomáhá krásná rozmanitá příroda kolem nás a naše mírumilovná zvířátka (ovečky, prasátka, koně a poníci, králíčci, slepičky, kočičky a dva pejsci).